A Synology C2 szolgáltatás általános felhasználási feltételei

 1. Általános információk, ügyfél, nyelv

  1. Az itt szereplő általános felhasználási feltételek az Ön („ügyfél”) és a Synology Inc., 9F, No. 1, Yuan Dong Rd., Banqiao, New Taipei 220632, Taiwan , Tel.: +886 2 2955 1814, Fax: +886 2 29551884 („Szolgáltató”) között a Synology C2 szolgáltatások felhasználásának feltételeit rögzítik. Az ügyfél által igényelt szoftverek és hardverek (különösen helyi tárolóeszközök, operációs rendszerek és alkalmazások) biztosítására vonatkozó megállapodások nem képezik e szerződés tárgyát.
  2. A C2 Backup felhőalapú biztonsági mentési szolgáltatás az alkalmazásban rendelhető meg, és magánszemélyek és vállalkozások egyaránt használhatják, ugyanakkor csak végfelhasználóként. A jelen általános felhasználási feltételek kontextusában (i) a felhasználó az a személy, aki nem kereskedelmi vagy magánvállalkozói tevékenységekhez kapcsolódó célból megállapodást köt velünk, és (ii) nem is „üzleti alkalmazott”, tehát kereskedelmi vagy magánvállalkozói módon eljáró magán- vagy jogi személy.
  3. Az ügyfél által használt általános felhasználási feltételek nem érvényesíthetők, akkor sem, ha a szolgáltató egy külön eseti megállapodásban nem tiltakozott azok érvényessége ellen.
 2. A szerződés megkötése

  1. A Synology C2 szolgáltatások webhelyen történő megjelenítése nem számít jogilag kötelező ajánlatnak, csupán ajánlattételi felhívásnak.
  2. Ha a rendelési folyamat utolsó lépésénél rákattint a „Vásárlás” lehetőségre, az ügyfél jogilag kötelező ajánlatot tesz a rendelés összegzésénél látható Synology C2 szolgáltatáscsomag megvásárlására. Az ügyfél az ajánlat elküldését követően azonnal megkapja a megerősítést, amely az ajánlat elfogadásának és a szerződés megkötésének minősül.
  3. Az ügyfél a szolgáltatásba való bejelentkezést követően választhatja ki a használni kívánt Synology C2 szolgáltatást. A következő lépésben meg kell adnia számlázási és fizetési adatait. Mielőtt véglegesíti a vásárlást, a rendszer megjeleníti számára a kiválasztott Synology C2 szolgáltatások összegzését, és azok egyes és összesített költségeit. Eddig a pontig az ügyfél még módosíthatja a rendelést, vagy elállhat a szerződés megkötésétől. Amikor azonban rákattint a „Vásárlás” lehetőségre, azzal a (2) szakaszban meghatározott kötelező érvényű ajánlatot tesz.
  4. A megrendelt Synology C2 szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit (köztük ezt az általános felhasználási feltételeket és a visszavonásra vonatkozó utasításokat) az ajánlat elfogadásával együtt e-mailben küldjük el az ügyfélnek.
 3. Szolgáltatások

  1. A szolgáltató rendszererőforrásokat, többek között szerveren elérhető tárhelyet nyújt az ügyfélnek. Az ügyfél erre a szerverre a megvásárolt tárhely felső korlátjáig terjedő mennyiségű adatot másolhat helyi szerveréről. A szolgáltató garantálja, hogy az ügyfél adatai az előre beállított időközönként felkerülnek a szerverre és/vagy hogy az ügyfél elérheti adatait a szerveren, amikor szeretné. A biztonsági mentés beállítása és kezelése az ügyfél feladata. További információkat talál a műszaki adatokat és az árazást részletező mellékletben.
  2. A szolgáltató által kínált adatátviteli szolgáltatás kizárólag a szolgáltató által a szolgáltató internetes adatkommunikációs hálózatán működtetett átviteli pont és a tárhelyet biztosító szolgáltatói szerver közötti adatátvitelre korlátozódik. A szolgáltató nincs befolyással a saját kommunikációs hálózatán kívüli adatforgalomra. A szolgáltató ezért nem vállal felelősséget az adatok az ügyfél számítógépéről való továbbításáért vagy arra való lekéréséért. A szolgáló nem vonható felelősségre az internetkapcsolatban fellépő hibákért.
  3. A szolgáltató 98,5%-os rendelkezésre állási aránnyal biztosítja a fent ismertetett szolgáltatásokat. A rendelkezésre állást az adott naptári hónapra vonatkozó szerződéses időszak alapján számítottuk ki, amelyből ki kell vonni a jelen feltételekben alább részletezett várakozási időket. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden naptári hónapban heti két napon, legfeljebb tíz (10) órán át karbantartási munkálatokat végezzen. A fent ismertetett szolgáltatások a karbantartási idő alatt nem állnak rendelkezésre.
  4. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy frissítse/módosítsa a szolgáltatások biztosításához szükséges hardvereket és szoftvereket. Amennyiben a szolgáltató által végzett módosítások következtében további követelmények merülnek fel az ügyfél által a szerveren tárolt adatokkal kapcsolatban, a szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet ezekről. Az ügyfél a tájékoztatás megismerését követően eldöntheti, hogy szeretné-e teljesíteni e további követelményeket, és ha igen, mikor. Ha az ügyfél az átállás napját megelőzően legalább négy héttel nem jelenti be az átálláshoz szükséges módosítások dátumát (amelyeket legkésőbb az átállás napja előtt három nappal el kell végezni), a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az átállás napjával megszüntesse a szerződéses viszonyt.
  5. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásokat kiszervezze alvállalkozóinak.
 4. Az ügyfél kötelezettségei

  1. Az ügyfél számára tilos illegális és/vagy jogszabályi kötelezettségekkel ellentétes vagy bármilyen harmadik fél jogait sértő adatokat tárolni a rendszerben. Az ügyfél ezenfelül köteles ügyelni rá, hogy az általa telepített programok, parancsprogramok vagy hasonló elemek ne befolyásolják negatívan a szerver vagy a szolgáltató kommunikációs hálózatának működését, valamint ne kockáztassák a szolgáltató szerverein tárolt adatok biztonságát és integritását. Az ügyfél a szolgáltató kérésére kármentesíti a szolgáltatót a fentiek miatt harmadik felek által benyújtott követelésekkel szemben, ideértve a felmerülő költségekre vonatkozó követeléseket is.
  2. Amennyiben az ügyfél megsérti a fentiekben ismertetett kötelezettségeket (vagy a kötelezettségek megsértése várhatóan bekövetkezik) vagy egy harmadik fél követelést nyújt be a szolgáltatóval szemben a szerveren tárolt egyes adatok teljes vagy részleges eltávolítása érdekében (és ez a követelés nem nyilvánvalóan alaptalan), a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintett ügyfél jogainak figyelembe vétele mellett teljesen vagy részlegesen megszüntesse az adatok interneten keresztüli elérhetőségét. A szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja erről az ügyfelet.
  3. Amennyiben az ügyfél által telepített programok, parancsprogramok vagy más elemek korlátozzák vagy veszélyeztetik a szolgáltatói szerver vagy kommunikációs hálózat működését vagy a szolgáltatói szervereken tárolt adatok biztonságát és integritását, a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy deaktiválja vagy eltávolítsa ezeket a programokat, parancsprogramokat stb. Amennyiben szükségessé válik a fentiek szerinti kockázatok megszüntetése, a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy felfüggessze az adatok tárolására használt szerver elérhetőségét. A szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja erről az ügyfelet.
  4. Az ügyfél számára fenntartott tárhely hozzáféréséhez az ügyfél egyedi felhasználónevet és jelszavat kap, amelyet aztán megváltoztathat. Az ügyfél köteles adott a regisztrációt követően, majd rendszeres időközönként megváltoztatni a jelszavát. Az ügyfél átadhatja jelszavát olyan személyeknek, akiknek felhatalmazást ad a tárhely elérésére.
  5. Az ügyfél tárhelyén tárolni kívánt adatok az adatvédelmi jogszabályok szerint szerzői jogi védelmet élvezhetnek. Az ügyfél felhatalmazza a szolgáltató, hogy az adatok tárolásának megvalósítása érdekében másolja az ügyfél által a szerveren tárolt adatokat, valamint hogy a szolgáltatás biztosításának érdekében továbbítsa őket. Az ügyfél felelőssége, hogy meghatározza, hogy az általa használt személyes adatok megfelelnek-e az adatvédelmi jogszabályok előírásainak.
  6. Az ügyfél rendszerére vonatkozó követelményeket a műszaki adatokat és az árazást részletező melléklet ismerteti.
 5. Fizetés

  1. Az ügyfél köteles kifizetni a rendelés leadásakor elfogadott összeget a szolgáltatónak. Amennyiben a felek nem kötnek ettől eltérő megállapodást, a szolgáltató által kínált szolgáltatásokért járó fizetséget a szerződés megkötésének időpontjában érvényes árlista szerint kell teljesíteni.
  2. A szolgáltató által közzétett árlista nem tartalmazza az áfát. A díjakat előzetesen kell kifizetni. A kifizetést a hitelkártyáról való levonással vagy SEPA közvetlen terheléssel kell teljesíteni (a szolgáltató az SSL titkosítási módszert használja az ügyfelek személyes adatainak védelmére).
  3. Ha az ügyfél vállalkozó, köteles a szolgáltatásokra vonatkozó nyugta az általa megadott elérhetőségeken való kézhezvételétől számított nyolc héten belül beküldeni esetleges kifogásait. Ha ez az időszak eltelt, az úgy tekintendő, hogy az ügyfél jóváhagyta a nyugtát. A szolgáltató a nyugta kiküldésekor felhívja erre az ügyfél figyelmét.
  4. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy észszerű kereteken belül módosítsa a szolgáltatásokért járó díjakat. A szolgáltató a változások hatálybalépésének dátumát megelőzően legkésőbb hat héttel írásban tájékoztatja az ügyfeleket az új árlistáról. Amennyiben az ügyfél nem fogadja el az árlistában végzett módosításokat, joga van a módosított árlista hatálybalépésének dátumával megszüntetni a szerződéses viszonyt. A szerződést csak írásban lehet felmondani. Amennyiben az ügyfél nem mondja fel a szerződéses viszonyt, az úgy tekintendő, hogy elfogadta az árlista módosítását. A szolgáltató a módosított árlista közzétételekor felhívja erre az ügyfél figyelmét.
  5. A szolgáltató az ügyfél fizetési kötelezettségeinek időben történő teljesítéséhez köti a szolgáltatások biztosítását. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az alábbi alapos indokok teljesülése esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést:
  1. amennyiben az ügyfél két egymást követő fizetési határidő során sem teljesíti fizetési kötelezettségének jelentős részét;
  2. amennyiben az ügyfél két fizetési határidőn át nem fizet be egy összeget, amely meghaladja két havi fizetési kötelezettségének összegét.
 6. A szerződés időtartama

  1. A szerződés a szerződés megkötésekor a felek által elfogadott időtartamra jön létre. A szerződés az eredeti időszak végén az eredetivel megegyező időtartamra automatikusan meghosszabbodik. Az eredeti vagy bármelyik későbbi szerződéses időszak végén bármelyik fél jogosult írásban felmondani a szerződést. Az egy éves szerződéses időszakok esetében a felmondási idő három hónap, az egy hónapos szerződéses időszakok esetében a felmondási idő egy hét. Az ügyfél tárolt adatait a szerződés felmondását követően 30 nappal töröljük a rendszerből. Az adatok törlésének időtartama az adatok mennyiségétől függ.
  2. A szerződés rendkívüli felmondásának jogát ez nem befolyásolja.
 7. Hibás termékért vállalt felelősség

  1. A szolgáltatásra a bérleti jog szerinti általános garanciafeltételek vonatkoznak.
  2. A rendszererőforrásokban (köztük a tárhelyben) tapasztalt hibákat a szolgáltató díjmentesen kijavítja. Az ügyfél a hiba észlelését követően köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a szolgáltatót a hibáról.
  3. Az ügyfél által beküldött garanciális igénybejelentések a jogszabályban rögzített szavatossági időszak kezdetétől számított egy év elteltével érvényüket vesztik.
 8. Felelősség

  1. A szolgáltató a következő esetekben korlátozás nélkül felelősségre vonható: ártó szándékú vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozás, személyi sérülések, egészségkárosodás, halálesetek, a termékfelelősség körébe tartozó esetek. Nem súlyos gondatlanság esetén a szolgáltató csak akkor vonható felelősségre, ha megsérti a szerződés megfelelő teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségeit, amelyek teljesítésére az ügyfél a szerződés alapján számít, valamint ha a gondatlanság személyi sérülést, egészségkárosodást vagy halálesetet okoz. A szolgáltató az ilyen esetekben is csak az észszerűen várható veszteségeknek megfelelő kártérítési igényeket köteles teljesíteni. A szolgáltató kizárja a veszteségekért és más, tisztán pénzügyi természeti károkért való felelősséget. A szolgáltató nem vonható felelősségre adatok és/vagy programok elvesztéséért, amennyiben ez azért következett be, mert az ügyfél nem készített biztonsági másolatot adatairól, ami lehetővé tette volna, hogy az adatokat észszerű költségek mellett helyreállítsák.
 9. A szerződés feltételeinek módosítása

  1. Amennyiben ezzel ellentétes írásos megegyezés nem születik, a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítsa a szerződés feltételeit. A szolgáltató a hatálybalépés előtt legalább négy héttel köteles írásban értesíti az ügyfelet a jelen feltételek változásáról. Ha az ügyfél nem fogadja el a felhasználási feltételek módosításait, jogosult a változások hatálybalépésétől számított legkésőbb egy hétig eljuttatni a szolgáltatóhoz ellenvetéseit. Az ellenvetéseket írásban kell közölni. Amennyiben az ügyfél a meghatározott időn belül nem tiltakozik a felhasználási feltételek módosításaival szemben, az úgy tekintendő, hogy elfogadta azokat. A szolgáltató a felhasználási feltételek módosításairól való értesítésben tájékoztatja a fentiekről az ügyfelet.
 10. Adatok és adatvédelem

  1. Az ügyfél jogosult a szolgáltató által róla tárolt adatokat strukturált módon, géppel olvasható, bevett formátumban kikérni. Ha ez technikailag megoldható és jogilag engedélyezett, az ügyfél jogosult kérni, hogy a szolgáltató továbbítsa adatait egy harmadik félnek. Ha az ügyfél élni kíván a fenti jogaival, köteles az elvégzett szolgáltatásokért az aktuális árlistában szereplő összeget megfizetni a szolgáltatónak (lásd a műszaki adatokat és az árazást részletező mellékletet).
  2. Amennyiben az ügyfél személyes adatokat kezel a jelen szerződéses viszony keretei között, kizárólag az ügyfél felelőssége, hogy ezeket a személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja. A szolgáltató az ügyfél utasításainak megfelelően kezeli az ügyfél által neki továbbított adatokat. Ha a szolgáltató úgy véli, hogy az ügyfél utasításai ellentétesek a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, a szolgáltató tájékoztatja erről az ügyfelet. A szerződésben szereplő adatok feldolgozásáról külön adatfeldolgozási szerződés rendelkezik. A Synology C2 adatfeldolgozási szerződésének letöltése
  3. A szolgáltató titkosított adatátviteli funkciókat kínál az ügyfélnek. A titkosítás megvalósítására vonatkozó információkat a műszaki adatokat és az árazást részletező melléklet ismerteti. A szolgáltatónak nincs technikai lehetősége arra, hogy a szerződésben rögzített tároláson kívül hozzáférjen az ügyfél adataihoz. A szolgáltató a titkosítás miatt semmilyen más módon nem tudja olvasni az ügyfél adatait, sem más módon felhasználni azokat. A szolgáltató az ügyfél engedélye nélkül nem törölheti az adatokat (kivéve a szerződés megszűnése esetén) és nem másolhatja őket.
  4. A szolgáltató az Általános Adatvédelmi Rendelet 29. cikkében (korábban a német szövetségi adatvédelmi törvény 5. cikkében) szereplő előírásoknak megfelelően alkalmazottjait is kötelezi az adatvédelmi szabályok betartására.
 11. Irányadó jog, joghatóság

  1. A szolgáltató és az ügyfél által kötött szerződés Németország joghatósága alá tartozik, és a nemzetközi magánjog szabályai vonatkoznak rá. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazását a felek kizárják.
   Ha az ügyfél a német kereskedelmi kódex 1. cikkének 1. bekezdése értelmében kereskedőnek, közjogi jogi személynek vagy közjogi különleges alapnak minősül, a szerződéses viszonyból eredő jogvitákban Düsseldorf város bíróságai rendelkeznek joghatósággal.
 12. Záró rendelkezés

  1. A követelések engedményezése kizárólag a másik szerződéses fél előzetes írásos beleegyezésével engedélyezett. Ezt a beleegyezést csak alapos indokkal lehet megtagadni. Ez a rendelkezés nem befolyásolja a német kereskedelmi kódex 354a cikkének alkalmazhatóságát.
  2. A visszatartás jogával csak a szerződéses viszonyból származó ellenkövetelések esetén lehet élni.
  3. A szerződő felek csak az érvényes és nem vitatott követeléseket kötelesek teljesíteni.
  4. A szerződés módosítása és felmondása, valamint az erre irányuló kérés kizárólag írásban érvényes.
  5. A két fél között fennálló szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy érvénytelenné válása nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. A felek kötelesek az eredeti szándékkal a lehető legnagyobb mértékben megegyező érvényes rendelkezésekkel helyettesíteni az érvénytelenné vált rendelkezéseket. Ugyanez vonatkozik a szerződésből kimaradt rendelkezésekre is.