C2 Backup

C2 Backup

Dla firm

Scentralizowana i bezpieczna platforma chmury zapewnia ochronę obciążeń lokalnych i w chmurze.

Scentralizowana ochrona firmowych obciążeń roboczych

Twórz kopie zapasowe danych przechowywanych na komputerach i serwerach z systemem Windows, urządzeniach Mac i usługach chmury Microsoft 365 oraz zarządzaj nimi za pomocą intuicyjnej konsoli.

Elastyczne opcje kopii zapasowej

Skutecznie zabezpieczaj dane o znaczeniu krytycznym dzięki wysoce konfigurowalnym funkcjom dostosowanym do potrzeb firm.

Elastyczne opcje kopii zapasowej

Przywracanie stopniowe

Przywracaj całe urządzenia dzięki opcji odzyskiwania typu bare-metal lub przywracaj pojedyncze obiekty Microsoft 365 dzięki opcji odzyskiwania na poziomie plików.

Elastyczne planowanie

Zautomatyzuj ochronę danych i unikaj przerw w dostępie do usług dzięki tworzeniu kopii zapasowych w określonym czasie lub przy określonym zdarzeniu.

Dostosowywanie opcji przechowywania

Zachowaj tyle kopii zapasowych, ile potrzebujesz lub ile jest wymagane przez przepisy.

Skuteczna ochrona

Ogranicz wykorzystanie przepustowości i pamięci masowej, tworząc kopie zapasowe tylko zmienionych danych.

Niestandardowe uprawnienia

Administratorzy systemu mogą zarządzać rolami użytkowników i je rozdzielać, a także kontrolować uprawnienia do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

Aktywne monitorowanie

Otrzymuj powiadomienia e-mail w przypadku wystąpienia nietypowych zdarzeń, dzięki czemu zadania tworzenia kopii zapasowych będą działać płynnie.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Chroń dane firmowe przed nieautoryzowanym dostępem i utratą danych.

background image

Ochrona przy użyciu klucza prywatnego

Kopie zapasowe można blokować przy użyciu kluczy prywatnych, aby tylko Twoja organizacja miała do nich dostęp.

background image

Szyfrowanie zgodne ze standardami branżowymi

Dane kopii zapasowej są chronione za pomocą szyfrowania AES-256 po stronie klienta jeszcze przed przesłaniem ich do serwerów C2.

background image

Wysoka odporność danych

Dane są chronione na serwerach o trwałości danych na poziomie 99,999999999%. Więcej informacji

Kompleksowa ochrona punktów końcowych z systemem Windows i urządzeń Mac

Kompleksowa ochrona punktów końcowych z systemem Windows i urządzeń Mac

Twórz kopie zapasowe i przywracaj dane klasy korporacyjnej we wdrożeniach o dowolnych rozmiarach.

Niezbędny dodatek do systemu Microsoft 365

Niezbędny dodatek do systemu Microsoft 365

Łatwa ochrona i własność firmowych wiadomości e-mail w ramach usług Exchange Online oraz krytycznych plików w OneDrive for Business.

Relacje klientów

Zobacz, w jaki sposób te organizacje zyskały więcej dzięki rozwiązaniom Synology.

„Dzięki C2 Identity nie tylko możemy zarządzać kontami pracowników w bardziej scentralizowany sposób, ale także łatwiej konfigurować urządzenia w krótszym czasie”.

„Dzięki C2 Identity nie tylko możemy zarządzać kontami pracowników w bardziej scentralizowany sposób, ale także łatwiej konfigurować urządzenia w krótszym czasie”.

Tong, kierownik biura, SAT Knowledge

„Firma Synology C2 zaoferowała najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w naszej sytuacji (poczta e-mail Microsoft 365 Exchange dla ponad 1 500 użytkowników). W porównaniu z innymi skomplikowanymi i kosztownymi systemami C2 wypada naprawdę świetnie, oferując doskonałą technologię w atrakcyjnej cenie.”

„Firma Synology C2 zaoferowała najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w naszej sytuacji (poczta e-mail Microsoft 365 Exchange dla ponad 1 500 użytkowników). W porównaniu z innymi skomplikowanymi i kosztownymi systemami C2 wypada naprawdę świetnie, oferując doskonałą technologię w atrakcyjnej cenie.”

Andrew, dyrektor wykonawczy ds. systemów informatycznych/dyrektor działu informatycznego w okręgu szkolnym East Aurora

Dodatkowe zasoby

Zapoznaj się z naszą oficjalną dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa, samouczkami do produktów, często zadawanymi pytaniami i wpisami na blogu na temat ochrony danych.

Chroń swoje najważniejsze dane

 • check30-dniowy bezpłatny okres próbny.
 • checkKarta kredytowa nie jest wymagana.

Zapisz się na biuletynu C2

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać najnowsze informacje o usługach C2, analizach technicznych, działaniach i wydarzeniach.

Wprowadź swój adres e-mail

Zarejestruj się teraz

Pełna ochrona wszystkich zasobów cyfrowych

Kompleksowa ochrona punktów końcowych z systemem Windows i urządzeń Mac

Twórz niezawodne kopie zapasowe urządzeń z systemem Windows i urządzeń Mac w celu zmniejszenia ryzyka związanego z użyciem oprogramowania ransomware, awarią sprzętu oraz przypadkowym usunięciem.

Podgląd systemu macOS

Ochrona całej firmy

Twórz kopie zapasowe nieograniczonej liczby urządzeń zgodnie z prostym i przejrzystym cennikiem.

Komputery z systemem Windows i urządzenia Mac

Scentralizuj dane organizacji poprzez tworzenie kopii zapasowych komputerów z systemem Windows i urządzeń Mac oraz podłączonych do nich urządzeń zewnętrznych.

Serwery fizyczne

Chroń najważniejsze dane przechowywane na serwerach, aby zapewnić ciągłość usług bez dodatkowych kosztów.

Stworzone z myślą o potrzebach biznesowych

Skonfiguruj elastyczne funkcje, aby zautomatyzować i zwiększyć wydajność tworzenia kopii zapasowych.

background image

Dostosowywanie opcji przechowywania

W prosty sposób uzyskaj zgodność z przepisami i spełniaj wymogi dotyczące prywatności i ochrony danych dzięki obsłudze wielu wersji i dostosowywanym zasadom przechowywania.

background image

Tworzenie kopii zapasowych na podstawie zdarzeń lub harmonogramu

Wykorzystaj okresy nieaktywności, tworząc kopie zapasowe komputerów podczas uruchamiania, blokowania ekranu lub po wylogowaniu użytkownika, unikając zakłóceń wydajności.

background image

Wydajne tworzenie kopii zapasowych

Zaprojektuj strategie ochrony danych, które pozwolą zaoszczędzić miejsce i przepustowość dzięki tworzeniu przyrostowych kopii zapasowych uwzględniających tylko zmodyfikowane dane.

Odzyskiwanie granularne

Przywracaj usługi tak szybko, jak to możliwe, przywracając całe urządzenia lub pojedyncze pliki przy użyciu odzyskiwania bare-metal i na poziomie plików1.

Odzyskiwanie granularne

Uproszczone zarządzanie

Wyeliminuj ograniczenia przepustowości dzięki intuicyjnym funkcjom, które ułatwią pracę działu IT.

Przywracanie na poziomie użytkownika

Zezwól pracownikom na samodzielne przeglądanie własnych kopii zapasowych i odzyskiwanie plików za pośrednictwem samoobsługowego portalu przywracania.

Masowe wdrażanieWkrótce

Wdróż agenta C2 Backup na setkach urządzeń jednocześnie przy użyciu zasad grupy usługi Active Directory (AD) systemu Windows.

Relacje klientów

Zobacz, w jaki sposób te organizacje zyskały więcej dzięki rozwiązaniom Synology.

„Dzięki C2 Identity nie tylko możemy zarządzać kontami pracowników w bardziej scentralizowany sposób, ale także łatwiej konfigurować urządzenia w krótszym czasie”.

„Dzięki C2 Identity nie tylko możemy zarządzać kontami pracowników w bardziej scentralizowany sposób, ale także łatwiej konfigurować urządzenia w krótszym czasie”.

Tong, kierownik biura, SAT Knowledge

„Firma Synology C2 zaoferowała najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w naszej sytuacji (poczta e-mail Microsoft 365 Exchange dla ponad 1 500 użytkowników). W porównaniu z innymi skomplikowanymi i kosztownymi systemami C2 wypada naprawdę świetnie, oferując doskonałą technologię w atrakcyjnej cenie.”

„Firma Synology C2 zaoferowała najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w naszej sytuacji (poczta e-mail Microsoft 365 Exchange dla ponad 1 500 użytkowników). W porównaniu z innymi skomplikowanymi i kosztownymi systemami C2 wypada naprawdę świetnie, oferując doskonałą technologię w atrakcyjnej cenie.”

Andrew, dyrektor wykonawczy ds. systemów informatycznych/dyrektor działu informatycznego w okręgu szkolnym East Aurora

Dodatkowe zasoby

Zapoznaj się z naszą oficjalną dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa, samouczkami do produktów, często zadawanymi pytaniami i wpisami na blogu na temat ochrony danych.

Chroń swoje najważniejsze dane

 • check30-dniowy bezpłatny okres próbny.
 • checkKarta kredytowa nie jest wymagana.

Zapisz się na biuletynu C2

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać najnowsze informacje o usługach C2, analizach technicznych, działaniach i wydarzeniach.

Wprowadź swój adres e-mail

Zarejestruj się teraz

Uwagi:

 1. Odzyskiwanie typu bare-metal jest obecnie dostępne tylko dla urządzeń z systemem Windows. Obsługa urządzeń Mac zostanie dodana później.

Niezbędny dodatek do systemu Microsoft 365

Chroń dane przechowywane w usłudze Exchange Online i OneDrive for Business w celu zapewnienia szybkiego dostępu i przywracania danych w przypadku przestojów1.

Podgląd OneDrive

Stworzone z myślą o ochronie usługi Microsoft 365

Skonfiguruj zadania tworzenia kopii zapasowych zgodnie z wymaganiami firmy dotyczącymi ochrony danych.

W pełni zautomatyzowany proces

Codziennie automatyczne tworzenie kopii zapasowych nowych kont w tej samej domenie zapewnia ochronę danych biznesowych.

Niestandardowa strategia przechowywania

Włącz obsługę wielu wersji i niestandardowych zasad przechowywania dla każdego zadania tworzenia kopii zapasowych w celu uproszczenia zgodności z firmowymi zasadami i przepisami.

Wielopoziomowe zabezpieczenia

Ochrona danych przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES zapewnia ochronę danych zarówno w trakcie przesyłania, jak i przechowywania. Korzystaj z funkcji uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA) w Microsoft 365 w celu dodawania i tworzenia kopii zapasowych kont.

Zoptymalizowane kopie zapasowe

Zminimalizuj zużycie pamięci masowej, tworząc kopie zapasowe tylko zmienionych danych dzięki przyrostowym kopiom zapasowym.

Elastyczne odzyskiwanie

Odzyskuj pojedyncze obiekty za pomocą intuicyjnego interfejsu w celu jak najszybszego przywrócenia pracy.

Rozbudowane opcje

Przywracaj skrzynki pocztowe, foldery poczty e-mail lub pojedyncze wiadomości e-mail w programie Exchange Online i zachowaj uprawnienia dostępu z momentu tworzenia kopii zapasowej podczas przywracania plików i folderów OneDrive.

Samodzielne odzyskiwanie

Zapewnij pracownikom samoobsługowy portal przywracania, w którym będą mogli przeglądać kopie zapasowe i odzyskiwać pliki samodzielnie.

Elastyczne opcje kopii zapasowej

Relacje klientów

Zobacz, w jaki sposób te organizacje zyskały więcej dzięki rozwiązaniom Synology.

„Dzięki C2 Identity nie tylko możemy zarządzać kontami pracowników w bardziej scentralizowany sposób, ale także łatwiej konfigurować urządzenia w krótszym czasie”.

„Dzięki C2 Identity nie tylko możemy zarządzać kontami pracowników w bardziej scentralizowany sposób, ale także łatwiej konfigurować urządzenia w krótszym czasie”.

Tong, kierownik biura, SAT Knowledge

„Firma Synology C2 zaoferowała najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w naszej sytuacji (poczta e-mail Microsoft 365 Exchange dla ponad 1 500 użytkowników). W porównaniu z innymi skomplikowanymi i kosztownymi systemami C2 wypada naprawdę świetnie, oferując doskonałą technologię w atrakcyjnej cenie.”

„Firma Synology C2 zaoferowała najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w naszej sytuacji (poczta e-mail Microsoft 365 Exchange dla ponad 1 500 użytkowników). W porównaniu z innymi skomplikowanymi i kosztownymi systemami C2 wypada naprawdę świetnie, oferując doskonałą technologię w atrakcyjnej cenie.”

Andrew, dyrektor wykonawczy ds. systemów informatycznych/dyrektor działu informatycznego w okręgu szkolnym East Aurora

Dodatkowe zasoby

Zapoznaj się z naszą oficjalną dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa, samouczkami do produktów, często zadawanymi pytaniami i wpisami na blogu na temat ochrony danych.

Chroń swoje najważniejsze dane

 • check30-dniowy bezpłatny okres próbny.
 • checkKarta kredytowa nie jest wymagana.

Zapisz się na biuletynu C2

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać najnowsze informacje o usługach C2, analizach technicznych, działaniach i wydarzeniach.

Wprowadź swój adres e-mail

Zarejestruj się teraz

Uwagi:

 1. Usługa OneNote nie jest obecnie obsługiwana.

Zacznij chronić swoją firmę już dziś

Dostępne są miesięczne i roczne subskrypcje – dane przechowywane na terenie Europy, Ameryki Północnej lub na Tajwanie.

BusinessEnterprise
Centrum danych

Cena nie zawiera podatku VAT.1

Cena nie zawiera podatku VAT.1
BusinessEnterprise
Centrum danych

Cena nie zawiera podatku VAT.1

Cena nie zawiera podatku VAT.1
Dostępna pamięć
Maks. liczba użytkowników250Nieograniczone
Maks. liczba urządzeńNieograniczoneNieograniczone
Platforma
Komputery z systemem WindowsWindows 7 SP1, Windows 10, Windows 11Windows 7 SP1, Windows 10, Windows 11
Serwery Windows ServerWindows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2016, 2019, 20222Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2016, 2019, 20222
Urządzenia MacmacOS 10.15.7 i nowsze wersjemacOS 10.15.7 i nowsze wersje
Microsoft 365 Skrzynki pocztowe w usłudze Exchange OnlineOneDrive dla Firm3Skrzynki pocztowe w usłudze Exchange OnlineOneDrive dla Firm3
Kopia zapasowa
Pełna kopia zapasowa systemu

infoChroń całe urządzenia, w tym systemy operacyjne i konfiguracje, zainstalowane oprogramowania i pliki.

Kopia przyrostowa

infoMaksymalizuj dostępność miejsca w magazynie pamięci dzięki tworzeniu kopii zapasowych tylko tych danych, które uległy zmianie od czasu utworzenia poprzedniej kopii zapasowej.

Konfigurowalny plan kopii zapasowejHarmonogram codzienny / cotygodniowy lub wywoływany zdarzeniem (rozruch, blokada ekranu lub wylogowanie)4Harmonogram codzienny / cotygodniowy lub wywoływany zdarzeniem (rozruch, blokada ekranu lub wylogowanie)4
Odzyskiwanie
Przywracanie bare metal (BMR)

infoPrzywróć cały komputer do poprzedniego punktu w czasie. Aktualnie dostępne tylko dla urządzeń z systemem Windows. Obsługa urządzeń Mac zostanie dodana później.

Przywracanie na poziomie pliku

infoOdzyskaj określone plik lub foldery.

Zarządzanie
Zarządzanie użytkownikami
Niestandardowe uprawnienia

infoW razie potrzeby przekaż użytkownikom uprawnienia do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

LogiPo stronie klienta lub aplikacji w chmurzePo stronie klienta lub aplikacji w chmurze
Powiadomienia e-mail

infoPowiadamiaj administratorów o wszelkich problemach dotyczących wykorzystania pamięci masowej, stanu kopii zapasowej i stanu przywracania w chmurze za pośrednictwem wiadomości e-mail. W razie potrzeby użytkownicy mogą także dostosować ustawienia, aby dodać zewnętrzne konta e-mail.

Często zadawane pytania

Czy można skorzystać z usługi przed zakupem planu?

W jaki sposób tworzona jest kopia zapasowa mojego urządzenia?

Jak zarządzać kontami użytkowników?

Jak długo trwa tworzenie kopii zapasowej danych?

Ile urządzeń i dzierżawców pakietu Microsoft 365 można zabezpieczyć subskrypcją C2 Backup?

Dodatkowe zasoby

Zapoznaj się z naszą oficjalną dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa, samouczkami do produktów, często zadawanymi pytaniami i wpisami na blogu na temat ochrony danych.

Chroń swoje najważniejsze dane

 • check30-dniowy bezpłatny okres próbny.
 • checkKarta kredytowa nie jest wymagana.

Zapisz się na biuletynu C2

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać najnowsze informacje o usługach C2, analizach technicznych, działaniach i wydarzeniach.

Wprowadź swój adres e-mail

Zarejestruj się teraz

Uwagi:

 1. Wyświetlona cena nie zawiera podatku VAT. Podatki obowiązujące zgodnie z Twoim adresem rozliczeniowym zostaną uwzględnione przed kasą.

 2. Aktualizuj Windows Server na bieżąco, aby wszystkie funkcje działały poprawnie.

 3. Usługa OneDrive for Business jest dostępna w opcji podglądu.

 4. Różni się w zależności od źródła kopii zapasowej. Microsoft 365 obsługuje tylko codzienne kopie zapasowe.