C2 Backup

Dla firm

Scentralizowana i bezpieczna platforma chmury zapewnia ochronę obciążeń lokalnych i w chmurze.

Scentralizowana ochrona firmowych obciążeń roboczych

Twórz kopie zapasowe danych przechowywanych na komputerach i serwerach z systemem Windows, urządzeniach Mac i usługach chmury Microsoft 365 oraz zarządzaj nimi za pomocą intuicyjnej konsoli.

Elastyczne opcje kopii zapasowej

Skutecznie zabezpieczaj dane o znaczeniu krytycznym dzięki wysoce konfigurowalnym funkcjom dostosowanym do potrzeb firm.

Elastyczne opcje kopii zapasowej

Przywracanie stopniowe

Przywracaj całe urządzenia dzięki opcji odzyskiwania typu bare-metal lub przywracaj pojedyncze obiekty Microsoft 365 dzięki opcji odzyskiwania na poziomie plików.

Elastyczne planowanie

Zautomatyzuj ochronę danych i unikaj przerw w dostępie do usług dzięki tworzeniu kopii zapasowych w określonym czasie lub przy określonym zdarzeniu.

Dostosowywanie opcji przechowywania

Zachowaj tyle kopii zapasowych, ile potrzebujesz lub ile jest wymagane przez przepisy.

Skuteczna ochrona

Ogranicz wykorzystanie przepustowości i pamięci masowej, tworząc kopie zapasowe tylko zmienionych danych.

Niestandardowe uprawnienia

Administratorzy systemu mogą zarządzać rolami użytkowników i je rozdzielać, a także kontrolować uprawnienia do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

Aktywne monitorowanie

Otrzymuj powiadomienia e-mail w przypadku wystąpienia nietypowych zdarzeń, dzięki czemu zadania tworzenia kopii zapasowych będą działać płynnie.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Chroń dane firmowe przed nieautoryzowanym dostępem i utratą danych.

background image

Ochrona przy użyciu klucza prywatnego

Kopie zapasowe można blokować przy użyciu kluczy prywatnych, aby tylko Twoja organizacja miała do nich dostęp.

background image

Szyfrowanie zgodne ze standardami branżowymi

Dane kopii zapasowej są chronione za pomocą szyfrowania AES-256 po stronie klienta jeszcze przed przesłaniem ich do serwerów C2.

background image

Wysoka odporność danych

Dane są chronione na serwerach o trwałości danych na poziomie 99,999999999%. Więcej informacji

Kompleksowa ochrona punktów końcowych z systemem Windows i urządzeń Mac

Kompleksowa ochrona punktów końcowych z systemem Windows i urządzeń Mac

Twórz kopie zapasowe i przywracaj dane klasy korporacyjnej we wdrożeniach o dowolnych rozmiarach.

Kompleksowa ochrona punktów końcowych z systemem Windows i urządzeń Mac
Niezbędny dodatek do systemu Microsoft 365

Niezbędny dodatek do systemu Microsoft 365

Pełna ochrona usług Exchange Online, SharePoint, OneDrive for Business i Teams.

Niezbędny dodatek do systemu Microsoft 365

Relacje klientów

Zobacz, w jaki sposób te organizacje zyskały więcej dzięki rozwiązaniom Synology.

„Dzięki C2 Identity nie tylko możemy zarządzać kontami pracowników w bardziej scentralizowany sposób, ale także łatwiej konfigurować urządzenia w krótszym czasie”.

„Dzięki C2 Identity nie tylko możemy zarządzać kontami pracowników w bardziej scentralizowany sposób, ale także łatwiej konfigurować urządzenia w krótszym czasie”.

Tong, kierownik biura, SAT Knowledge

„Firma Synology C2 zaoferowała najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w naszej sytuacji (poczta e-mail Microsoft 365 Exchange dla ponad 1 500 użytkowników). W porównaniu z innymi skomplikowanymi i kosztownymi systemami C2 wypada naprawdę świetnie, oferując doskonałą technologię w atrakcyjnej cenie.”

„Firma Synology C2 zaoferowała najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w naszej sytuacji (poczta e-mail Microsoft 365 Exchange dla ponad 1 500 użytkowników). W porównaniu z innymi skomplikowanymi i kosztownymi systemami C2 wypada naprawdę świetnie, oferując doskonałą technologię w atrakcyjnej cenie.”

Andrew, dyrektor wykonawczy ds. systemów informatycznych/dyrektor działu informatycznego w okręgu szkolnym East Aurora

award badge highPer former
star 4.6 / 5

Usługa C2 Backup uzyskała tytuł 2023 High Performer od G2, co odzwierciedla doskonałe opinie klientów.

Dodatkowe zasoby

Zapoznaj się z naszą oficjalną dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa, samouczkami do produktów, często zadawanymi pytaniami i wpisami na blogu na temat ochrony danych.

Chroń swoje najważniejsze dane

30-dniowy bezpłatny okres próbny.

Zapisz się na biuletynu C2

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać najnowsze informacje o usługach C2, analizach technicznych, działaniach i wydarzeniach.

Aby dołączyć do naszej listy mailingowej, wymagane jest konto Synology. Możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi biuletynów dla swojego konta Synology.

infoAby zapewnić Ci otrzymanie naszego newslettera, utworzymy dla Ciebie konto Synology przy użyciu podanego adresu e-mail.

Pełna ochrona wszystkich zasobów cyfrowych

Kompleksowa ochrona punktów końcowych z systemem Windows i urządzeń Mac

Twórz niezawodne kopie zapasowe urządzeń z systemem Windows i urządzeń Mac w celu zmniejszenia ryzyka związanego z użyciem oprogramowania ransomware, awarią sprzętu oraz przypadkowym usunięciem.

Ochrona całej firmy

Twórz kopie zapasowe nieograniczonej liczby urządzeń zgodnie z prostym i przejrzystym cennikiem.

Komputery z systemem Windows i urządzenia Mac

Scentralizuj dane organizacji poprzez tworzenie kopii zapasowych komputerów z systemem Windows i urządzeń Mac oraz podłączonych do nich urządzeń zewnętrznych.

Serwery fizyczne

Chroń najważniejsze dane przechowywane na serwerach, aby zapewnić ciągłość usług bez dodatkowych kosztów.

Stworzone z myślą o potrzebach biznesowych

Skonfiguruj elastyczne funkcje, aby zautomatyzować i zwiększyć wydajność tworzenia kopii zapasowych.

background image

Dostosowywanie opcji przechowywania

W prosty sposób uzyskaj zgodność z przepisami i spełniaj wymogi dotyczące prywatności i ochrony danych dzięki obsłudze wielu wersji i dostosowywanym zasadom przechowywania.

background image

Tworzenie kopii zapasowych na podstawie zdarzeń lub harmonogramu

Wykorzystaj okresy nieaktywności, tworząc kopie zapasowe komputerów podczas uruchamiania, blokowania ekranu lub po wylogowaniu użytkownika, unikając zakłóceń wydajności.

background image

Wydajne tworzenie kopii zapasowych

Zaprojektuj strategie ochrony danych, które pozwolą zaoszczędzić miejsce i przepustowość dzięki tworzeniu przyrostowych kopii zapasowych uwzględniających tylko zmodyfikowane dane.

Odzyskiwanie granularne

Przywracaj usługi tak szybko, jak to możliwe, przywracając całe urządzenia lub pojedyncze pliki przy użyciu odzyskiwania bare-metal i na poziomie plików.

Odzyskiwanie granularne

Uproszczone zarządzanie

Wyeliminuj ograniczenia przepustowości dzięki intuicyjnym funkcjom, które ułatwią pracę działu IT.

Przywracanie na poziomie użytkownika

Zezwól pracownikom na samodzielne przeglądanie własnych kopii zapasowych i odzyskiwanie plików za pośrednictwem samoobsługowego portalu przywracania.

Masowe wdrażanie

Wdróż agenta C2 Backup na setkach urządzeń jednocześnie przy użyciu zasad grupy usługi Active Directory (AD) systemu Windows.

Relacje klientów

Zobacz, w jaki sposób te organizacje zyskały więcej dzięki rozwiązaniom Synology.

„Dzięki C2 Identity nie tylko możemy zarządzać kontami pracowników w bardziej scentralizowany sposób, ale także łatwiej konfigurować urządzenia w krótszym czasie”.

„Dzięki C2 Identity nie tylko możemy zarządzać kontami pracowników w bardziej scentralizowany sposób, ale także łatwiej konfigurować urządzenia w krótszym czasie”.

Tong, kierownik biura, SAT Knowledge

„Firma Synology C2 zaoferowała najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w naszej sytuacji (poczta e-mail Microsoft 365 Exchange dla ponad 1 500 użytkowników). W porównaniu z innymi skomplikowanymi i kosztownymi systemami C2 wypada naprawdę świetnie, oferując doskonałą technologię w atrakcyjnej cenie.”

„Firma Synology C2 zaoferowała najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w naszej sytuacji (poczta e-mail Microsoft 365 Exchange dla ponad 1 500 użytkowników). W porównaniu z innymi skomplikowanymi i kosztownymi systemami C2 wypada naprawdę świetnie, oferując doskonałą technologię w atrakcyjnej cenie.”

Andrew, dyrektor wykonawczy ds. systemów informatycznych/dyrektor działu informatycznego w okręgu szkolnym East Aurora

Dodatkowe zasoby

Zapoznaj się z naszą oficjalną dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa, samouczkami do produktów, często zadawanymi pytaniami i wpisami na blogu na temat ochrony danych.

Chroń swoje najważniejsze dane

30-dniowy bezpłatny okres próbny.

Zapisz się na biuletynu C2

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać najnowsze informacje o usługach C2, analizach technicznych, działaniach i wydarzeniach.

Aby dołączyć do naszej listy mailingowej, wymagane jest konto Synology. Możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi biuletynów dla swojego konta Synology.

infoAby zapewnić Ci otrzymanie naszego newslettera, utworzymy dla Ciebie konto Synology przy użyciu podanego adresu e-mail.

onedrivesharepoint
exchangeteams

Niezbędne dla Microsoft 365

Chroń dane przechowywane w usługach OneDrive for Business, SharePoint Online, Exchange Online i Microsoft Teams za pomocą centralnej konsoli zarządzania, aby chronić je przed przestojami i utratą danych.

Stworzone z myślą o ochronie usługi Microsoft 365

Skonfiguruj zadania tworzenia kopii zapasowych zgodnie z wymaganiami firmy dotyczącymi ochrony danych.

W pełni zautomatyzowany proces

Codziennie automatyczne tworzenie kopii zapasowych nowych kont w tej samej domenie zapewnia ochronę danych biznesowych.

Niestandardowa strategia przechowywania

Włącz obsługę wielu wersji i niestandardowych zasad przechowywania dla każdego zadania tworzenia kopii zapasowych w celu uproszczenia zgodności z firmowymi zasadami i przepisami.

Wielopoziomowe zabezpieczenia

Ochrona danych przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES zapewnia ochronę danych zarówno w trakcie przesyłania, jak i przechowywania. Korzystaj z funkcji uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA) w Microsoft 365 w celu dodawania i tworzenia kopii zapasowych kont.

Zoptymalizowane kopie zapasowe

Zminimalizuj zużycie pamięci masowej, tworząc kopie zapasowe tylko zmienionych danych dzięki przyrostowym kopiom zapasowym.

Elastyczne odzyskiwanie

Odzyskuj pojedyncze obiekty za pomocą intuicyjnego interfejsu w celu jak najszybszego przywrócenia pracy.

Rozbudowane opcje

Przywracaj skrzynki pocztowe, foldery e-maili lub pojedyncze e-maile w usłudze Exchange Online. Przywracaj pliki i foldery w usłudze OneDrive, zachowując uprawnienia dostępu obowiązujące w momencie tworzenia kopii zapasowej. Zabezpieczaj kolekcje witryn, dokumenty, biblioteki i listy w usłudze SharePoint. Chron swoje czaty i kanały w usłudze Teams i łatwo pobieraj lub przywracaj ważne dane z dowolnej wersji kopii zapasowej.

Samodzielne odzyskiwanie

Zapewnij pracownikom samoobsługowy portal przywracania, w którym będą mogli przeglądać kopie zapasowe i odzyskiwać pliki samodzielnie.

Elastyczne opcje kopii zapasowej

Łatwe zarządzanie infrastrukturą IT

Zezwalaj określonym użytkownikom na wykonywanie zadań administracyjnych, aby zwolnić zasoby IT i uprościć zarządzanie użytkownikami.

Bądź na bieżąco z zadaniami tworzenia kopii zapasowych

Otrzymuj powiadomienia o stanie kopii zapasowych, ustawiaj niestandardowe harmonogramy tworzenia kopii zapasowych i otrzymuj zaplanowane raporty, aby lepiej zarządzać zadaniami tworzenia kopii zapasowych.

Delegowanie uprawnień administracyjnych

Przypisuj uprawnienia administratora wyznaczonym użytkownikom i pozwól im efektywnie zarządzać, tworzyć kopie zapasowe i przywracać dane i urządzenia. Więcej informacji

Łatwe zarządzanie infrastrukturą IT

Relacje klientów

Zobacz, w jaki sposób te organizacje zyskały więcej dzięki rozwiązaniom Synology.

„Dzięki C2 Identity nie tylko możemy zarządzać kontami pracowników w bardziej scentralizowany sposób, ale także łatwiej konfigurować urządzenia w krótszym czasie”.

„Dzięki C2 Identity nie tylko możemy zarządzać kontami pracowników w bardziej scentralizowany sposób, ale także łatwiej konfigurować urządzenia w krótszym czasie”.

Tong, kierownik biura, SAT Knowledge

„Firma Synology C2 zaoferowała najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w naszej sytuacji (poczta e-mail Microsoft 365 Exchange dla ponad 1 500 użytkowników). W porównaniu z innymi skomplikowanymi i kosztownymi systemami C2 wypada naprawdę świetnie, oferując doskonałą technologię w atrakcyjnej cenie.”

„Firma Synology C2 zaoferowała najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w naszej sytuacji (poczta e-mail Microsoft 365 Exchange dla ponad 1 500 użytkowników). W porównaniu z innymi skomplikowanymi i kosztownymi systemami C2 wypada naprawdę świetnie, oferując doskonałą technologię w atrakcyjnej cenie.”

Andrew, dyrektor wykonawczy ds. systemów informatycznych/dyrektor działu informatycznego w okręgu szkolnym East Aurora

Dodatkowe zasoby

Zapoznaj się z naszą oficjalną dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa, samouczkami do produktów, często zadawanymi pytaniami i wpisami na blogu na temat ochrony danych.

Chroń swoje najważniejsze dane

30-dniowy bezpłatny okres próbny.

Zapisz się na biuletynu C2

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać najnowsze informacje o usługach C2, analizach technicznych, działaniach i wydarzeniach.

Aby dołączyć do naszej listy mailingowej, wymagane jest konto Synology. Możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi biuletynów dla swojego konta Synology.

infoAby zapewnić Ci otrzymanie naszego newslettera, utworzymy dla Ciebie konto Synology przy użyciu podanego adresu e-mail.

Uwagi:

  1. Usługa OneNote nie jest obecnie obsługiwana.