C2 Identity

C2 Identity

Centralnie zarządzaj użytkownikami, grupami, stacjami roboczymi i logowaniem jednokrotnym (SSO) aplikacji SaaS (oprogramowanie jako usługa) w całej organizacji.

Łatwe zarządzanie z chmury

Dostęp do konsoli administratora za pomocą przeglądarki umożliwia zarządzanie pojedynczymi kontami użytkowników lub ich grupami. Pozwól użytkownikom zarządzać swoimi danymi uwierzytelniającymi i danymi osobowymi za pośrednictwem portalu samoobsługowego.

Płynne wdrażanie użytkowników

W prosty sposób przyznawaj lub cofaj dostęp użytkowników do zasobów firmy za pomocą funkcji zarządzania grupą.

Płynne wdrażanie użytkowników

Natychmiastowa migracja katalogów

W prosty sposób migruj użytkowników z serwera LDAP, serwera Windows AD, Microsoft 365, Google Workspace lub poprzez import plik CSV.

Natychmiastowa migracja katalogów

Wygodny portal samoobsługowy

Zmniejsz obciążenie zespołów IT, umożliwiając użytkownikom zmianę hasła, dodatkowego adresu e-mail, numeru telefonu, adresu i innych danych.

Wygodny portal samoobsługowy

Bezpieczny i bezproblemowy dostęp

Twórz lokalne serwery LDAP w celu szybkiego uwierzytelniania lokalnego. Uprość uwierzytelnianie aplikacji SaaS dzięki funkcji SSO i przydzielania kont użytkowników.


Uwierzytelnianie lokalne

Hybrydowa architektura C2 Identity o małych opóźnieniach umożliwia lokalne uwierzytelnianie za pośrednictwem serwera LDAP w celu szybkiego uwierzytelniania w trybie offline.

Łatwe wdrażanie

Wdróż lokalny węzeł serwera LDAP przy użyciu serwera Synology NAS lub jako kontener środowiska Docker.

Szybkie uwierzytelnianie

Zaloguj się do usług lokalnie, korzystając z serwera LDAP, bez konieczności uzyskiwania dostępu do chmury.

c2_identity.secureSimple_title

Integracja z aplikacjami SaaS

Korzystaj z funkcji SSO i przydzielania kont użytkowników w celu usprawnienia tworzenia i uwierzytelniania kont SaaS przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i wygody.

Natywna integracja

Obsługa Microsoft 365 i Google Workspace oznacza, że możesz skonfigurować SSO i automatyczne tworzenie kont, aby zapewnić efektywne wdrażanie.

Jedna tożsamość

C2 Identity obsługuje SSO za pośrednictwem protokołów SAML 2.0 i OpenID Connect, a nawet niestandardowych procesów logowania opartych na haśle.1

Portal użytkownika

Wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić połączone aplikacje ze spersonalizowanym portalem aplikacji użytkownika.

Integracja z aplikacjami SaaS

Wszystkie urządzenia z jednego portalu

Administruj stacjami roboczymi z systemem Windows i macOS w całej organizacji oraz zarządzaj nowymi urządzeniami za pomocą centralnej konsoli.

Szybkie wdrażanie

Zarządzaj tysiącami urządzeń, instalując agenta na stacjach roboczych indywidualnie lub masowo za pomocą usługi Windows AD lub Jamf.

Egzekwowanie zasad

Zwiększ bezpieczeństwo na różnych urządzeniach, egzekwując zasady, takie jak wyłączanie pamięci USB, konfigurowanie ustawień blokady ekranu i wiele innych.

Masowe wdrażanie

Wdrażaj niestandardowe skrypty na wielu urządzeniach w celu uproszczenia instalacji oprogramowania, przeprowadzania konserwacji, generowania raportów zgodności itp.

Ochrona utraconych urządzeń

Chroń poufne dane dzięki opcjom zdalnego wyłączania, wymazywania lub blokady urządzenia.

Zwiększone bezpieczeństwo

Chroń wszystkie poświadczenia użytkownika w C2 Identity za pomocą protokołu Secure Remote Password (SRP) i wymagania złożonych haseł.

Ochrona danych logowania

C2 Identity komunikuje się z klientami przy użyciu SRP, bezpiecznego protokołu hasła z wiedzą zerową. SRP generuje bezpieczny klucz szyfrowania i zapewnia uwierzytelnianie bez przesyłania hasła przez sieć. Klienci i serwer potwierdzają swoją tożsamość, zapewniając ochronę przed atakami typu man-in-the-middle.

Dostosowywanie wymagań dotyczących hasła

Chroń tożsamości użytkowników poprzez wymuszanie złożonych haseł i włączanie czasowych haseł jednorazowych (TOTP).

Prostszy dostęp dla całej firmy

  • checkZarejestruj się do końca 2021 r., aby uzyskać 90-dniowy bezpłatny okres próbny.
  • checkKarta kredytowa nie jest wymagana.

Uwagi:

  1. Procesy logowania oparte na haśle wymagają zgodnego rozszerzenia przeglądarki.

Aktywuj katalog w chmurze już dziś

Dostępne są miesięczne i roczne subskrypcje – dane przechowywane na terenie UE, USA lub na Tajwanie.

FreeBusiness
Centrum danych

FreeBusiness
Centrum danych

Zarządzanie
Min. liczba użytkowników110
Maks. liczba użytkowników250250
Katalog w chmurze
Zarządzanie cyklem życia tożsamości

infoŁatwo zmieniaj zasady dostępu dla użytkowników, m.in. po zmianie stanowiska, przeniesieniu lub zwolnieniu.

Elastyczne uprawnienia dostępu

infoPrzyznawaj i cofaj dostęp do urządzeń i aplikacji w chmurze za pomocą ustawień użytkownika i grupy.

Portal samoobsługowy
Uwierzytelnianie lokalne
Maksymalna liczba węzłów LDAP125
Uwierzytelnianie offline
Integracja z aplikacjami w chmurze
Integracja z Google Workspace
Integracja z Microsoft 365
Obsługa niestandardowego logowania SSO

infoWłącz logowanie jednokrotne przy użyciu protokołów SAML 2.0 i OpenID Connect lub za pomocą procesów logowania opartych na niestandardowym haśle.

Wkrótce
Obsługa kont współdzielonych
Zarządzanie urządzeniami
Maks. liczba urządzeń102500
Uwierzytelnianie offline
Strategie grupowe

infoWymuszaj stosowanie reguł na różnych urządzeniach, w tym wyłączanie pamięci USB i konfigurowanie ustawień blokady ekranu.

Wkrótce
Bezpieczeństwo
Secure Remote Password (SRP)
Reguły siły hasła
Automatyczne blokowanie

infoAutomatyczne blokowanie kont po określonej liczbie nieudanych prób logowania.

Uwierzytelnianie wieloelementowe (MFA)Czasowe hasło jednorazowe (TOTP) przy logowaniu i podczas uzyskiwania dostępu do urządzeń lub aplikacji.Czasowe hasło jednorazowe (TOTP) przy logowaniu i podczas uzyskiwania dostępu do urządzeń lub aplikacji.

Prostszy dostęp dla całej firmy

  • checkZarejestruj się do końca 2021 r., aby uzyskać 90-dniowy bezpłatny okres próbny.
  • checkKarta kredytowa nie jest wymagana.