C2 Identity

C2 Identity

Hantera användare, grupper, arbetsstationer och enkel inloggning (SSO) för SaaS-program (Software as a Service) centralt i hela organisationen.

Enkel hantering från molnet

Få åtkomst till administratörskonsolen från en webbläsare så att du kan hantera enskilda användarkonton eller grupper med användarkonton. Låt användarna hantera sina egna inloggningsuppgifter och personuppgifter via en självbetjäningsportal.

Smidig introduktion av användare

Bevilja eller återkalla enkelt användaråtkomst till företagsresurser med grupphantering.

Smidig introduktion av användare

Omedelbar katalogmigrering

Migrera enkelt användare från en LDAP-server, Windows AD-server, Microsoft 365 eller Google Workspace eller genom att importera en CSV-fil.

Omedelbar katalogmigrering

Smidig självbetjäningsportal

Lätta på IT-medarbetarnas arbetsbelastning genom att låta användarna ändra lösenord, sekundär e-postadress, telefonnummer, adress med mera själva.

Smidig självbetjäningsportal

Säker och smidig åtkomst

Skapa lokala LDAP-servrar för snabb lokal autentisering. Effektivisera autentisering för SaaS-program med SSO och användarkontoprovisionering.


Lokal autentisering

Tack vare hybridarkitekturen med låg latens i C2 Identity kan du autentisera lokalt via en LDAP-server och på så sätt snabbt autentisera offline.

Enkel driftsättning

Distribuera en lokal LDAP-servernod med hjälp av en Synology NAS eller som en Docker-behållare.

Snabb autentisering

Logga in på tjänster lokalt med hjälp av LDAP-server, helt utan att öppna molnet.

c2_identity.secureSimple_title

Integrering av SaaS-program

Använd SSO och användarkontoprovisionering för att enklare skapa och autentisera SaaS-konton och samtidigt öka säkerheten och göra det smidigare.

Inbyggd integrering

Tack vare stödet för Microsoft 365 och Google Workspace kan du konfigurera SSO och skapa konton automatiskt. Det gör det smidigt att introducera nya.

En identitet

C2 Identity har stöd för SSO genom SAML 2.0- och OpenID Connect-protokoll. Det har till och med stöd för anpassade, lösenordsbaserade inloggningsprocesser.1

Användarportal

Starta anslutna appar med ett enda klick i en anpassad portal för användarappar.

Integrering av SaaS-program

Alla enheter via en portal

Administrera hela organisationens Windows- och macOS-arbetsstationer och driftsätt nya enheter från en centraliserad konsol.

Snabb driftsättning

Hantera tusentals enheter genom att installera agenten på enskilda arbetsstationer eller i stor skala via Windows AD eller Jamf.

Genomförande av policyer

Förbättra säkerheten på alla enheter genom att tillämpa policyer, som inaktivering av USB-lagring och konfigurering av inställningar för skärmlås.

Massdriftsättning

Driftsätt anpassade skript på flera enheter så blir det enklare att installera programvara, utföra underhåll, generera efterlevnadsrapporter och annat.

Skydd för saknade enheter

Skydda känsliga data genom att stänga av, rensa eller låsa en enhet på distans.

Ökad säkerhet

Skydda alla användaruppgifter för C2 Identity med SRP-protokollet (Secure Remote Password) och komplicerade lösenordskrav.

Säkert skydd för inloggningsuppgifter

C2 Identity kommunicerar med klienter via SRP, ett säkert protokoll med nollkunskapslösenord. SRP genererar en säker krypteringsnyckel och tillhandahåller autentisering utan att någonsin skicka ett lösenord över nätverket. Klienter och servern bevisar sin identitet, vilket skyddar mot man-i-mitten-attacker.

Anpassa lösenordskraven

Skydda användaridentiteter, genom att kräva komplexa lösenord och aktivera tidsbaserade engångslösenord (TOTP).

Förenkla åtkomsten för hela företaget

  • checkRegistrera dig i slutet av 2021 för en 90-dagars gratis provperiod.
  • checkInget kreditkort krävs.

Anteckningar:

  1. Lösenordsbaserade inloggningsprocesser kräver ett kompatibelt webbläsartillägg.

Aktivera molnkatalogen idag

Månads- och årsprenumerationer är tillgängliga, med datahemvist i EU, USA eller Taiwan.

FreeBusiness
Datacenter

FreeBusiness
Datacenter

Hantering
Minsta antal användare110
Max. antal användare250250
Molnkatalog
Hantering av identitetslivscykeln

infoÄndra användaråtkomstregler sömlöst efter ändringar, överföringar eller uppsägningar av anställdas roller.

Flexibla åtkomstbehörigheter

infoBevilja och återkalla åtkomst till enheter och molnapplikationer genom användar- och gruppinställningar.

Självbetjäningsportal
Lokal autentisering
Högsta antal LDAP-noder125
Autentisering offline
Integrering av molnapplikationer
Google Workspace-integrering
Microsoft 365-integrering
Anpassat SSO-stöd

infoAktivera enkel inloggning via protokollen SAML 2.0 och OpenID Connect, eller genom anpassade lösenordsbaserade inloggningsprocesser.

Kommer snart
Stöd för delade konton
Enhetshantering
Max. antal enheter102500
Autentisering offline
Gruppolicyer

infoTillämpa policyer på olika enheter, inklusive inaktivera USB-lagring och konfigurera inställningar för skärmlås.

Kommer snart
Säkerhet
SRP (Secure Remote Password)
Tillämpa regler för lösenordsstyrka
Auto Block

infoLåt konton blockeras automatiskt efter ett visst antal misslyckade inloggningsförsök.

Multifaktorautentisering (MFA)Tidsbaserat engångslösenord (TOTP) vid inloggning och vid åtkomst till enheter eller program.Tidsbaserat engångslösenord (TOTP) vid inloggning och vid åtkomst till enheter eller program.

Förenkla åtkomsten för hela företaget

  • checkRegistrera dig i slutet av 2021 för en 90-dagars gratis provperiod.
  • checkInget kreditkort krävs.